Politechnika Śląska
Instytut Informatyki
Zespół Oprogramowania
ul. Akademicka 16
Gliwice 44-100
Polska
tel. +48-32-237-27-05

fax: +48-32-237-27-33